Paviljoni ehitus käib

Ettevalmistus paviljoni kätte saamiseks algas möödunud novembris ekspositsiooni põhiprojekti osade lõpliku kooskõlastamiste ning juhendites ette nähtud taotluste esitamisega ruumide ülevõtmiseks. Jaanuari alguses korraldasime Dubais ka ametliku tseremoonia, kuid tegelikust olukorrast polnud ei meil ega ka üleandjatel toona aimugi. Kohalik bürokraatia on enneolematu võrreldes varasemate maailmanäitustega, kus oleme kaasa teinud. Milano ja Astana kogemused kahvatuvad Dubaid nõustavate erinevate Briti ettevõtete ja sealsete standarditega enamasti tööliste elu- ja heaolu, aga ka töökaitse nõuete osas. 

AÜE soovib Expo 2020 Dubai projektiga tõsta kohalikke ehitusstandardeid ja võimaldada senini enamuses Aasiast saabuvate töölistele paremaid elu- ja töötingimusi. Kogu süsteem on täna loodud pigem ise-ehitatavate paviljonide tarvis, kus tööliste arv küünib tuhandetesse. Expo on loonud kümneid osakondi, kes igapäevaselt kontrolli teostavad. Meie oleme väikese n-ö rendilahendusena osutunud esimeseks pioneeriks ametnike rägastikust läbimiseks ning hoolimata sellest, et Expo ise soovib meid igakülgselt toetada, on ülesanne ka nende enda jaoks osutunud üsna ootamatuks.

Igatahes oleme tänaseks ehitustöödega lõpuks siiski alustanud ja paviljonis käivad elektri, kipsi- ja viimistlustööd mõlemal korrusel.

Paari nädala jooksul alustame juba Eestist saabuvate partnerite abil seinte lõppviimistlust (Saviukumaja OÜ) ning ventilatsioonitöid (ETS Nord AS). Ees ootab veel mitu kuud ekspositsiooni installeerimist, aga kui kõik hästi läheb, siis oleme suure suve eel oma töödega valmis. Edasi jääb vaid ekspositsiooni häälestamine.