Mis on BIE ehk Rahvusvaheline Näituste Büroo?

Daniel Schaer, Eesti paviljoni peakomissar

Rahvusvaheliste Näituste Büroo (Bureau International des Expositions-BIE) on asutatud eesmärgiga reguleerida, kontrollida ja tagada kõikide rahvusvaheliste näituste korraldamist, mis kestavad rohkem kui kolm nädalat. Organisatsiooni peakontor asub Pariisis ning liikmeteks on riikide valitsused. Tänaseks on liikmeid kokku 170.

BIE on asutatud rahvusvaheliste näituste konventsiooniga, mis kirjutati alla 22. novembril 1928. aastal Pariisis. Eesti liitus konventsiooniga 22.04.2009. BIE-l on ka peaassamblee, kus Eestit esindab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Eesti saatkonnas Pariisis.

Iga riik, kes osaleb EXPO-l peab nimetama oma riigi esindaja ehk peakomissari. Peakomissar on riigi kõrgeim esindaja EXPO näitusel. Peakomissaride assamblee valib endi seast juhtkomitee, kes suhtleb otse EXPO korraldajatega kõikide paviljone puudutavas küsimustest.

COVID-19 kriisi algus ei osanud keegi arvata kuidas see võiks mõjutada EXPO 2020 Dubai korraldamist. EXPO edasilükkamise reaalsus saabus kohale, kui Dubai lennuliin hakkas tühistama lende. Formaalne arutelu EXPO tuleviku kohta sai alguse peakomissaride juhtkomitee ja EXPO Dubai vahelisel kohtumisel. Seal nenditi, et ainus lahendus oleks EXPO edasi lükkamine. EXPO 2020 Dubai korraldajad tegid BIE-le ettepaneku maailmanäitus edasi lükata perioodile 01.10.2021-31.03.2022. Otsust toetas BIE täitevkomitee ning 31.05.2020 kinnitas BIE assamblee selle otsuse 113 häälega (kõik hääleõigusega BIE liikmed hääletasid edasi lükkamise poolt).

Palju edu meile kõigile! Loodame, et uus aeg pakub uusi võimalusi.