Saame tuttavaks - EXPO Eesti esinduse programmijuht Anna Lindpere!

Anna Lindpere on värskelt tööle asunud EXPO Eesti esinduse programmijuhina. Saame tuttavaks!
 

Anna, miks soovisid sa ühineda EXPO tiimiga?


Soovisin liituda EXPO meeskonnaga, sest sarnaselt Eest Vabariik 100 mammutettevõtmisega on see hea võimalus tutvustada Eestit ning seda, mida meil on maailmale pakkuda. Kui minu roll ja tegemised Eesti Vabariik 100 meeskonnas olid eelkõige seotud kultuuriga ning meie kultuuri viimisega maailma, siis EXPO annab suurepärase võimaluse sissevaateks ka Eesti lugu jutustavatest ettevõtetest. Meie digilugu ei eksisteeri täna ju lihtsalt pelgast õhust, vaid just tänu nendele visionääridele, kes on aidanud riigil luua hulga e-teenuseid, mis meie igapäeva elu lihtsustavad. Mis saaks olla veel parem lugu, mida siis maailmale jutustada?

Mis on sinu tööülesanne?


Minu ülesandeks on koostöös meie partneritega panna kokku Eesti paviljoni programm. Tänaseks on meiega kaasas mitukümmend partnerit erasektorist ning lisaks avaliku sektori partnerid ministeeriumite ning teiste allasutuste näol. Kuna EXPO kestab 173 päeva on oluline mõelda läbi, millal on mõistlik ühest või teisest teemast rääkida. Nagu ikka ei tee me üksinda midagi, mistõttu oleme me mitme teema juures pannud seljad kokku teiste riikidega. Näiteks digiteemade juures on meil hea koostöö Kanadaga, kellega koos planeerime igal nädalal üritust, kus rääkida digitaalse ühiskonnaga seotud teemadest.

Minu rõõmuks ei saa me üle ega ümber ka kultuurist. Kuigi täna on veel konkreetsetest ideedest vara rääkida, siis kindlasti ei jää tutvustamata ka meie rikas kultuurilugu. Eesti, nagu ka kõik teised EXPOl osalevad riigid, on saanud endale ka ühe päeva, millal saame rääkida Eestist ning meiega seonduvatest teemadest. Eesti rahvuspäev toimub 20. märtsil 2021. aastal.

 

Oled tööl olnud umbes kuu. Kas rõõme on rohkem kui muresid?


Nagu iga uue projekti puhul on ka sellel korral esimesed nädalad kulgenud lihtsalt infohulgas orienteerumisega. Samas on ettevalmistusperiood üsna lühike, mistõttu pikka sisse elamist endale lubada ei saa. Õnneks on EXPO juba olemasolev meeskond olnud väga toetav ning kannatanud rahulikult kõik mu küsimused ära.

 

Mis eristab EXPO tööd sinu senisest töökogemusest Eesti riigi rahvusvahelisel tutvustamisel?


Ilmselt on suurim erinevus dimensioonide rohkus. Kui seni olen rohkem olnud seotud kultuurivaldkonna ning Eesti üldise tutvustamisega, siis EXPOl on Eesti jaoks rõhk eelkõige ettevõtetel ning nende eesmärkide ellu viimisel. See tähendab minu jaoks täiesti uut vaatenurka, mis oli ka üks põhjustest, miks mind Eesti paviljoni programmijuhi töö tõmbas. Loodan väga, et suudame EXPO vältel koguda Eestile palju uusi sõpru, kes jutustavad edasi omakorda samasuguse innuga meie e-riigi lugu.